13. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13. i 9/18.),

s a z i v a m 

13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
12. prosinca 2018. godine (srijeda), s početkom u 11 sati. 

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane 28. studenoga 2018. godine,
2. Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu (Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Pirovac za razdoblje od 2019. – 2021. godine),
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2019. godinu,
4. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2019. godinu,
5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2019. godinu,
6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2019. godinu,
7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2019. godinu,
8. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2019. godinu,
9. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu,
10. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Pirovac.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te voditeljica Službe za financije.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA