12. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13. i 9/18.),

s a z i v a m

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
28. studenoga 2018. godine (srijeda), s početkom u 9 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane 27. rujna 2018. godine,
2. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Pirovac,
3. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade,
4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije na području Općine Pirovac,
5. Prijedlog Odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirovac,
6. Godišnji financijski izvještaj trgovačkog društva „Vrilo” d.o.o. za 2017. godinu,
7. Financijski izvještaj Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirovac za 2017. godinu,
8. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Pirovac u 2018. godini.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, direktor trgovačkog društva „Vrilo” d.o.o. te predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirovac.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA