11. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13. i 9/18.),

s a z i v a m

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
27. rujna 2018. godine (četvrtak), s početkom u 9 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 31. srpnja 2018. godine,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna (II.) Proračuna Općine Pirovac za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu,
3. Prijedlog Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2018. godinu,
4. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2018. godinu,
5. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2018. godinu,
6. Prijedlog Izmjene Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2018. godinu,
7. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Pirovac za 2017.,
8. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac,
9. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Vrulje,
10. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2018. godine,
11. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2018. godine,
12. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pirovac i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te voditeljica Službe za financije.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA