10. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
31. srpnja 2018. godine (utorak), s početkom u 11 sati. 

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane 23. srpnja 2018. godine,
2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac,
3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran,
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt Građenje građevine
javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, voditeljica Odsjeka za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje, te Tito Kosty, d.i.a., odgovorni voditelj stručnog izrađivača prostorno-planskih dokumenata („Jurcon projekt” d.o.o. Zagreb).

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA