ZAKLJUČAK o odabiru programa udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Pirovac u 2021. godini

Na temelju članka 5. Odluke o kriterijima i postupcima predlaganja programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac (KLASA: 230-01/15-01/02, URBROJ: 2182/11-03-15-1, od 23. rujna 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama građana Općine Pirovac donosi

ZAKLJUČAK
o odabiru programa udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Pirovac u 2021. godini 1. Po provedenom Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac za 2021. godinu, odabiru se programi udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Pirovac u 2021. godini, kako slijedi:

1. Pjevački zbor „Sv. Juraj“ – Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Održavanje koncerata i sudjelovanje na smotrama, natjecanjima i koncertima radi promocije mjesta Pirovac
• Sudjelovanje na međunarodnoj smotri „Prague Spring Choral Meeting“
• Klapa Šantarel – promicanje klapskog pjevanja
• Organizacija tradicionalne manifestacije – Susret zborova
• Smotra klapa – Trg Rudina
Odobreno: 55.000,00 kn

2. Boćarski klub „Pirovac“ – Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Organizacija boćarskih turnira u centru mjesta
• Natjecanje u Županijskoj ligi i Zimskoj ligi – promocija imena Pirovac
Odobreno: 30.000,00 kn

3. Puhački orkestar Pirovac – Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Održavanje koncerata i zabavnih manifestacija
• Organizacija Glazbarske kužine
• Mala škola glazbe – edukacija novih članova
• Gostovanja – promocija imena Pirovac
• Proslava dana Općine Pirovac
• Tiskanje monografije
Odobreno: 85.000,00 kn

4. Karate klub „Pirovac“ – Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Sudjelovanje u regionalnim ligama i prvenstvima Hrvatske i Dalmacije
• Proslava dana Općine Pirovac
• Poticanje razvoja motoričkih sposobnosti, održavanje, poboljšanje i unapređenje zdravlja
Odobreno: 30.000,00 kn

5. Društvo sportske rekreacije „Spartan gym“ – Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Rad na očuvanju, održavanju, poboljšanju i unapređenju zdravlja mještana Općine Pirovac
Odobreno: 10.000,00 kn

6. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Šibensko- kninske županije (UHBDDRŠKŽ) – Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Očuvanje sjećanja na Domovinski rat i stradalnike s područja Općine Pirovac te obilježavanje spomendana i obljetnica
• Pomoć i edukacija braniteljima s područja Općine o njihovim pravima kao i svaka druga pomoć – pravna, psihološka itd.
Odobreno: 10.000,00 kn

7. Malonogometni klub „Pirovac“ – Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Sudjelovanje u natjecanjima – malonogometna liga „ŠKŽ“ , Veteranska liga i Top Tim liga – promicanje imena Pirovac
• Promicanje, razvitak i unapređenje malonogometnog sporta, nogometna poduka i trening igrača
Odobreno: 50.000,00 kn

8. Kulturno umjetnička udruga „Bezdan“ – Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Sudjelovanje na smotrama i večerima folklora
• Organizacija večeri folklora i domaćih slastica
• Suorganizacija festivala „Oj divojko diži se iz dvora“
• Razne ostale manifestacije – susreti KUD-ova
• Organizacija koncerata
• Očuvanje kulturne baštine na području Općine Pirovac
Odobreno: 35.000,00 kn

9. Klub dobrovoljnih darivatelja krvi „Zloselo“ – Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Organiziranje akcija darivanja krvi u Općini Pirovac tokom cijele godine
• Podizanje zdravstvene kulture, organiziranje seminara i drugih stručnih skupova
• Ostvarivanje suradnje s drugim ili sličnim udrugama/organizacijama u zemlji i inozemstvu
Odobreno: 15.000,00 kn

10. Društvo sportske rekreacije „Fortuna“ – Pirovac
Prihvatljivi programi su:
• Organizacija „Evil village Trail”
• May Day festival trčanja
• Olea Magica – Bike tour
• Promicanje, razvitak i unapređenje sporta kroz programe sportske rekreacije
• Sudjelovanje članova udruge na utrkama u zemlji i inozemstvu
Odobreno: 20.000,00 kn

2. Odobrena financijska sredstva za realizaciju odabranih programa bit će potvrđena nakon donošenja Proračuna Općine Pirovac za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

3. Ovaj Zaključak objavit će se na mrežnoj stranici Općine Pirovac (www.pirovac.hr).

KLASA: 402-01/20-01/11
URBROJ: 2182/11-02-20-15
Pirovac, 17. studenoga 2020.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA DODJELE
FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA GRAĐANA
OPĆINE PIROVAC