Uređenje edukativno-interaktivne „Šetnice ribara” na području Makirina u Pirovcu

NOSITELJ PROJEKTA: Općina Pirovac
NAZIV PROJEKTA: Uređenje edukativno-interaktivne „Šetnice ribara” na području Makirina u Pirovcu
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 484.558,93 HRK
IZNOS POTPORE: 484.558,93 HRK
INTENZITET POTPORE: 100% prihvatljivih troškova projekta, od čega je 85% Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i 15% Republika Hrvatska

CILJ PROJEKTA: Dugoročna svrha projekta je pridonijeti unaprjeđenju očuvanja zaštite morskog okoliša podizanjem ekološke svijesti uz istodobno promicanje tradicije ribarstva kroz edukativnu priču o bogatoj ribarskoj baštini i povijesti ribarstva na pirovačkom području.

OPIS ULAGANJA: Koncept šetnice zasniva se na poštivanju lokacije i postojećih krajobraznih vrijednosti prostora, a cilj je educiranje i informiranje svih ljubitelja prirode o biljnom i životinjskom svijetu, zaštiti prirode, uz boravak i rekreaciju na otvorenom. Korisnici su u mogućnosti saznati sve o lokaciji u kojoj se nalaze, s naglaskom na morski biljni i životinjski svijet, posebice koridor morskih kornjača, te ostale zanimljivosti šireg područja – lokalne tradicijske i povijesne priče vezane uz ribarstvo.
Namjera je pružiti nezaboravno iskustvo mora, kulture ribarenja i povijesti ishrane morskim blagodatima na edukativan, interaktivan i zabavan način, te time pružiti iskustvo posjetiteljima koje će ostati u sjećanju i stvoriti novu dodanu vrijednost. Materijalna i nematerijalna baština povezana uz ribarstvo prepoznata je kao jedan od ključnih razvojnih potencijala, koji osnažuje identitet lokalne zajednice, podiže razinu ponude kulturnih i turističkih sadržaja te unaprjeđuje kvalitetu života. Kroz projektne aktivnosti će se čuvati, valorizirati i detaljno predstaviti ribarska povijest Općine Pirovac.
Uz navedeno bitna je i ekološka komponenta projekta s naglaskom na problem onečišćenja i potrebu zaštite mora i priobalja te specifičnost lokacije i njenu bioraznolikost. Prezentirat će se najvažnije značajke i osobitosti pirovačkog zaljeva, vrste riba i školjkaša, s naglaskom na ugrožene vrste, interakciju s ribarstvom (slučajni ulov) i sudare s brodovima.

Projekt „Uređenje edukativno-interaktivne „Šetnice ribara” na području Makirina u Pirovcu“ sufinanciran je sredstvima Mjere 2.1.1. „Razvoj društveno kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom i pomorskom baštinom“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Galeb“ 2014.-2020. s ciljem promocije i održivog korištenja ribarske i maritimne baštine za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“.