UDRUGE

Popis Udruga koje djeluju na području Općine Pirovac:

(izvor podataka: https://registri.uprava.hr/)

1Klub navijača Hajduka Torcida Pirovac
Registarski broj: 15001161
Datum upisa: 09.03.2012
Naziv: KLUB NAVIJAČA HAJDUKA TORCIDA PIROVAC
Skraćeni naziv: TORCIDA PIROVAC
Sjedište: Pirovac, Ulica kralja Tomislava 3/C
Djelatnosti: Osmišljavanje i poticanje organiziranog navijanja na utakmicama HNK "Hajduk"; organiziranje putovanja članova Kluba i ostalih navijača Hajduka na utakmice HNK "Hajduk" izvan Pirovca; organiziranje zabavnih i športskih priredbi, javnih tribina, okruglih stolova i ostalih aktivnosti radi popularizacije HNK "Hajduk" - Split i u humanitarne svrhe; suradnja s HNK "Hajduk"; širenje suradnje i razvoj prijateljskih odnosa sa športskim organizacijama na području Pirovca; suradnja s državnim tijelima, tijelima lokalne samouprave i javnim ustanovama oko rješavanja svih pitanja koja se odnose na športsku aktivnost i ostvarivanje ciljeva Kluba; aktivan rad na suzbijanju svih oblika diskriminacije nogometnih navijača u društvu; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta Kluba.
Osobe: Ante Baus - Predsjednik Kluba, Milenko Džidžić - Dopredsjednik Kluba, Antonio Urem - Tajnik Kluba
OIB: 43300682635
2Udruga ugostitelja i djelatnika u ugostiteljstvu "Vrata sela" Pirovac
Registarski broj: 15001160
Datum upisa: 24.02.2012
Naziv: UDRUGA UGOSTITELJA I DJELATNIKA U UGOSTITELJSTVU "VRATA SELA" PIROVAC
Skraćeni naziv: "VRATA SELA" PIROVAC
Sjedište: Pirovac, Obala Hrvatske mornarice bb
Djelatnosti: okupljanje ugostitelja i djelatnika u ugostiteljstvu s područja Općine Pirovac, te razvijanje prijateljstva i uzajamne pomoći među članovima; razmjenjivanje iskustava i rješavanje problema koji se pojavljuju u praksi unutar struke; unaprijeđenje ugostiteljstva i kvalitete pružanja ugostiteljskih usluga, te njihova promidžba; strukovno povezivanje i stručno i profesionalno usavršavanje članova; organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, tribina i drugih stručnih skupova o problemima u ugostiteljstvu, a sve u cilju edukacije ugostitelja i djelatnika u ugostiteljstvu; aktivno uključivanje u turističke manifestacije, sajmove, seminare, prezentacije i ostale vidove turističko-ugostiteljske promocije; suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama, stalna suradnja s jedinicama lokalne samouprave, te zastupanje interesa svojih članova pri državnim tijelima i institucijama, posebno asocijacijama koje podupiru rad Udruge; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7. Statuta.
Osobe: Josip Meić-Sidić - Predsjednik Udruge, Kaja Meić-Sidić - Tajnica
OIB: 24537573217
3Udruga maslinara i uljara "ULJANICA" Pirovac
Registarski broj: 15001094
Datum upisa: 18.05.2011
Naziv: UDRUGA MASLINARA I ULJARA "ULJANICA" PIROVAC
Skraćeni naziv: "ULJANICA" PIROVAC
Sjedište: Pirovac, Zagrebačka 23
Djelatnosti: Promiče i unapređuje maslinarstvo i uljarstvo organiziranjem izložbi i natjecanja; osigurava kvalitetu zajedničkog organiziranja nastupa na izložbama, sajmovima i drugim promotivnim akcijama; surađuje s domaćim i inozemnim asocijacijama maslinara i uljara; osigurava redoviti protok informacija relevantnih za rad svojih članica; u cilju edukacije maslinara i uljara organizira seminare, stručna predavanja, studijska putovanja, razmjene znanja, te sve druge oblike usavršavanja u zemlji i inozemstvu, a sve s ciljem što kvalitetnije proizvodnje i što većih prinosa; unapređenje kulture uzgoja maslina primjenjujući najnovija saznanja agrotehničkih mjera; suradnja maslinara i uljara sa znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu u cilju primjene sredstava zaštite, gnojidbe, prerade i tehnologije; izdaje prema ukazanoj potrebi različite publikacije, biltene, časopise, sukladno posebnim propisima; zastupa interese svojih članova kod nadležnih tijela u zemlji i inozemstvu; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7. Statuta Udruge.
Osobe: Ante Čubrić - Predsjednik Udruge
OIB: 26467334362
4Športsko ribolovni klub "LUSTURA" Pirovac
Registarski broj: 15001090
Datum upisa: 10.05.2011
Naziv: ŠPORTSKO RIBOLOVNI KLUB "LUSTURA" PIROVAC
Skraćeni naziv: ŠRK "LUSTURA"
Sjedište: Pirovac, Ulica kralja Krešimira IV 6
Djelatnosti: okupljanje članova koji se žele baviti športskim ribolovom na moru; planiranje rada i razvitka športskog ribolova na području djelovanja Kluba; organiziranje i provođenje športske pripreme i športske poduke članova u športskom ribolovu; sudjelovanje na natjecanjima u športskom ribolovu na moru; upravljanje i održavanje športskom građevinom sukladno zakonu; pomaganje članovima oko nabavke športske opreme i rekvizita; privez i odvez brodica za članove na pomorskom dobru koje je Klub dobio na korištenje sukladno zakonu; čuvanje i zaštita mora i okoliša, te sudjelovanje u traženju i spašavanju na moru; borba protiv svih štetnih oblika ribolova, te poštivanje propisa u oblasti morskog ribarstva; uređenje, održavanje i korištenje dijelova pomorskog dobra kojeg je Klub dobio na korištenje sukladno zakonu; sudjelovanje u traganju i spašavanju na moru, te protupožarno motrenje, educiranje svojih članova o životu u moru (flora i fauna), ekološkoj zaštiti mora, radiotelefoniji i meteorologiji; ostvarivanje suradnje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu, te sa svim organizacijama koje podupiru rad Kluba; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 9. Statuta Kluba.
Osobe: Goran Baus - predsjednik kluba, Antonio Begić - tajnik kluba
OIB: 52149279160
web stranice: http://www.lustura.org
5Karnevalska udruga "PIROVAČKE POKLADE"
Registarski broj: 15001066
Datum upisa: 28.01.2011
Naziv: KARNEVALSKA UDRUGA "PIROVAČKE POKLADE"
Skraćeni naziv: KU "PIROVAČKE POKLADE"
Sjedište: Pirovac, Kralja Krešimira IV 6
Djelatnosti: poticanje na zaštitu, očuvanje i njegovanje pučkih običaja i karnevalskih svečanosti na području općine Pirovac; očuvanje i obogaćivanje zbirke karnevalskih kostima; organiziranje središnjih karnevalskih svečanosti, maskenbala, plesova, igrokaza i drugih prigodnih kulturno-zabavnih programa; suradnja i njegovanje dobrih odnosa sa ostalim organizacija i sredinama koje su poznate po karnevalskim manifestacijama; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7. Statuta Udruge.
Osobe: Jurica Meić - predsjednik udruge, Danica Trošić - tajnica udruge
OIB: 13310861675
6Udruga "LEGATO" Pirovac
Registarski broj: 15001007
Naziv: Udruga "LEGATO" Pirovac
Skraćeni naziv: "LEGATO" Pirovac
Sjedište: Pirovac, Kralja Tomislava 15
Datum upisa: 26.02.2010.
Djelatnosti: savjetovanje i pomoć osobama zainteresiranih za tehnologiju uređaja namijenjenih reprodukciji glazbe; prihvat mladeži i razvijanje njihovog nivoa glazbene kulture; sudjelovanje u programima u organizaciji Udruge, koji se provode u cilju razvitka, unaprijeđenja, te promidžbe tehnologije namijenjene reprodukciji glazbe, te podizanja glazbene kulture; zaštita i zastupanje prava i interesa Udruge, te prava i interesa članova u okviru jedinica lokalne uprave i samouprave, te Republike Hrvatske; organiziranje kulturnih i umjetničkih manifestacija: koncerte i slične javne nastupe glazbenika i orkestara; sudjelovanje u projektima s područja kulture i umjetnosti koje unaprijeđuju civilno građansko društvo i multikulturnu građansku zajednicu; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 11. Statuta Udruge.
Osobe: Ivan Gulam - predsjednik udruge, Ante Čubrić - dopredsjednik udruge, Ante Begić - tajnik udruge
7Boćarski klub "Pirovac"
Registarski broj: 15000135
Naziv: Boćarski klub "Pirovac"
Skraćeni naziv: BK "PIROVAC"
Sjedište: Pirovac, Ul. kralja Zvonimira
Datum upisa: 25.05.1998.
Djelatnosti: organiziranje i provođenje redovitih treninga članova radi priprema za natjecanje; sudjelovanje u boćarskim natjecanjima; poduka i trening djece i mladeži; upravljanje športskim objektima; provođenje programa športske rekreacije članstva; ostvarivanje suradnje s drugim boćarskim klubovima; obavlja i druge djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom Kluba.
Osobe: Miroslav Baus - predsjednik kluba, Rade Baus - dopredsjednik kluba
8Dobrovoljno vatrogasno društvo "Pirovac"
Registarski broj: 15000106
Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo "Pirovac"
Skraćeni naziv: DVD "PIROVAC"
Sjedište: Pirovac, Put k školi
Datum upisa: 15.04.1998.
Djelatnosti: prati i analizira stanje u dobrovoljnom vatrogastvu; potiče aktivnost svojih članova na provođenje preventivnih i drugih mjera radi ostvarivanja zadataka zaštite od požara, te radi unapređivanja vatrogastva u cjelini; radi na uključivanju što većeg broja građana, a posebno mladeži u rad Društva, razvija i provodi aktivosti na zaštiti okoline; organizira savjetovanja, seminare i druge stručne i informativno-propagandne akcije od značaja za vatrogastvo i zaštitu od požara; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7. Statuta Društva.
Osobe: Tomo Siničić - predsjednik društva, Željko Gal - tajnik društva, Ivica Begić - zapovjednik vatrogasne postrojbe, Neven Trošić - dopredsjednik društva
9Društvo "Prijatelji Pirovca"
Registarski broj: 15000351
Naziv: Društvo "Prijatelji Pirovca"
Skraćeni naziv: "PRIJATELJI PIROVCA"
Sjedište: Pirovac, Put škole 2
Datum upisa: 06.10.1999.
Djelatnosti: briga za zaštitu prirodnih ljepota krajolika od štetnih i neracionalnih zahvata te od nebrižljivog ophođenja; briga za održavanje plaža i šetnica, njihovu zaštitu, uređenje i estetsko oblikovanje; organiziranje predavanja, izložbi i stručnih rasprava na temu zaštite čovjekove okolice i unapređenja kvalitete življenja i boravka u naselju Pirovac; zaštita kulturno - povijesnik spomenika; razvijanje ljubavi i interesa mještana i gostiju za prirodne ljepote, parkove i uređenje obiteljskih vrtova i okućnica; t ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 7. Statuta Društva.
Osobe: Ante Vukman - predsjednik udruge
10Jedriličarski klub Azimut
Registarski broj: 15000779
Naziv: Jedriličarski klub Azimut
Skraćeni naziv: JK AZIMUT
Sjedište: Pirovac, Dr. Franje Tuđmana 36
Datum upisa: 11.01.2007.
Djelatnosti: promicanje i poticanje jedriličarskog športa na području djelovanja Kluba; sudjelovanje na natjecanjima u jedriličarskom športu; organiziranje i provođenje športske pripreme i športske poduke članova Kluba; ostvarivanje suradnje s drugim jedriličarskim klubovima; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 12. Statuta Kluba.
Osobe: Mihovil Čubrić - predsjednik kluba, Zdravko Erak - tajnik
11Klub dobrovoljnih darivetalja krvi "Zloselo" Pirovac
Registarski broj: 15000759
Naziv: Klub dobrovoljnih darivatelja krvi "Zloselo" Pirovac
Skraćeni naziv: KDDK-i "ZLOSELO"
Sjedište: Pirovac, Zagrebačka 23
Datum upisa: 17.07.2006.
Djelatnosti: okupljanje članova - dobrovoljnih darivatelja krvi; razvijanje svijesti o potrebi dobrovoljnog darivanja krvi; poticanje mlađih osoba za uključivanje u pokret dobrovoljnih darivatelja krvi; organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara i drugih stručnih skupova za svoje članove; ostvarivanje suradnje s drugim istovrsnim ili sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu, te sa svim organizacijama koje podupiru rad Kluba; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 10. Statuta Kluba.
Osobe: Marin Baus - predsjednik kluba, Slavko Meić - zamjenik predsjednika kluba
12Kulturno umjetnička udruga "Bezdan" Pirovac
Registarski broj: 15000155
Naziv: Kulturno umjetnička udruga "Bezdan" Pirovac
Skraćeni naziv: KUU "BEZDAN" PIROVAC
Sjedište: Pirovac, Trg domovinskog rata
Datum upisa: 19.06.1998.
Djelatnosti: okupljanje građana, a naročito mladeži koja se bavi folklorom, pučkim i klapskim pjevanjem, mandolinskom, tamburaškom i limenim glazbom, te dramsko recitatorskim aktivnostima; razvijanje interesa i ljubavi za amaterski rad i druženje kroz kulturne djelatnosti; sudjelovanje na priredbama i ostalim kulturnim manfestacijama; suradnja s drugim sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu; obavlja i druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom Udruge.
Osobe: Anka Meić - predsjednica udruge
13Malonogometni klub "Pirovac"
Registarski broj: 15000182
Naziv: Malonogometni klub "Pirovac"
Skraćeni naziv: MNK "PIROVAC"
Sjedište: Pirovac, Trg Sv. Nediljice 15
Datum upisa: 21.08.1998.
Djelatnosti: provođenje redovitih treninga članova radi pripreme za natjecanja; sudjelovanje u malonogometnim natjecanjima; organiziranje i provođenje programa obuke u malnogometnom športu; stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada; skrb o održavanju objekata kojih je Klub vlasnik ili korisnik; obavlja druge poslove i zadaće određene zakonom i ovim Statutom.
Osobe: Mirabel Štefanac - predsjednik udruge
14Puhački orkestar Pirovac
Registarski broj: 15000199
Naziv: Puhački orkestar Pirovac
Skraćeni naziv: POP
Sjedište: Pirovac, Obala hrvatske mornarice 1
Datum upisa: 02.09.1998.
Djelatnosti: okuplja građane, a naročito mladež koja se bavi glazbom; unapređivanje glazbene kulture članova; razvijanje interesa i ljubavi za amterski rad i druženje kroz kulturne djelatnosti; sudjelovanje na manifestacijama i kulturnim priredbama u zemlji i inozemstvu; suradnja s drugim sličnim udrugama i organizacijama u zemlj i inozemstvu; obavlja i druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom Udruge.
Osobe: Zoran Meić - predsjednik udruge
15Pjevački zbor "Sveti Juraj" Pirovac
Registarski broj: 15000328
Naziv: PJEVAČKI ZBOR "SVETI JURAJ" PIROVAC
Skraćeni naziv: PZ "SVETI JURAJ"
Sjedište: Pirovac, Zagrebačka
Datum upisa: 06.04.1999.
Djelatnosti: okupljanje građana, poglavito mladeži, te rad na njihovom glazbenom obrazovanju, rad na vokalnoj obradi glazbenih djela te prirpema glazbenih programa prilagođenih zbornom pjevanju; njegovanje izvornih napjeva crkvenog i svjetovnog sadržaja; organiziranje i sudjelovanje na razni kulturnim manifestacijama i drugim susretima udruga iz područja kulture; ostvarivanje suradnje s drugim istovrsnim i drugim sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu.
Osobe: dr. Denis Moguš - predsjednik zbora, Željka Erak - tajnica udruge
16Udruga "Prosperitas"
Registarski broj: 15000995
Naziv: UDRUGA "PROSPERITAS"
Skraćeni naziv: "PROSPERITAS"
Sjedište: Pirovac, Trg Domovinskog rata 1
Datum upisa: 22.12.2009
Djelatnosti: okuplja članove koji svojim idejama, znanjem i sposobnostima mogu doprinijeti razvoju općine Pirovac; njeguje i potiče sve pozitivne i tradicijske vrijednosti toga kraja, te predlaže viziju razvoja općine Pirovac u njenom urbanističkom, gospodarskom, turističkom, ekološkom i kulturnom aspektu; djeluje na poboljšanju kvalitete života čitavog kraja, a posebno na kreiranju prostora za djelovanje mladih u općini Pirovac; promicanje i unapređivanje ekološke svijesti-održivi razvoj; predlaganje raznih projekata značajnih za područje na kojem djeluje; briga o stručnom i profesionalnom usavršavanju članova, te organiziranje edukacija i praktičnih radova za svoje članove; izdavanje povremenih publikacija sukladno posebnim propisima; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta Udruge.
Osobe: Zorana Gulam - predsjednica udruge, Borislav Čubrić - dopredsjednik udruge, Marko Savić - dopredsjednik udruge, Ivan Gulam - dopredsjednik udruge, Marko Livaić - tajnik udruge
17Udruga građana "PORART"
Registarski broj: 15000538
Naziv: Udruga građana "PORART"
Skraćeni naziv: "PORART"
Sjedište: Pirovac, Kralja Zvonimira bb
Datum upisa: 28.11.2002
Djelatnosti: osmišljavanje, planiranje, pokretanje i organiziranje kulturnih, umjetničkih, ekoloških i drugih projekata, zbivanja i aktivnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge; organiziranje izložbi, radionica, tečajeva i seminara vezanih uz ostvarivanje ciljeva Udruge; suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svima koji podupiru rad Udruge; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 6. Statuta Udruge.
Osobe: Sanja Mrša Vukman - predsjednica udruge
web: http://www.porart.org
18Lovačko društvo "Kamenjarka" Tisno
Registarski broj: 15000186
Naziv: Lovačko društvo "Kamenjarka" Tisno
Skraćeni naziv: LD "Kamenjarka" Tisno
Sjedište: Tisno, Stjepana Radića 20
Datum upisa: 25.08.1998
Djelatnosti: čuvanje, zaštita, uzgoj, lov i korištenje divljači; gospodarenje lovištem i omogućavanje članovima da se organizirano bave lovom kao športskom i rekreacijskom aktivnošću; unapređivanje lovstva zabranom lova određene divljači, održavanjem prirodne ravnoteže i poduzimanjem mjera radi sprečavanja nezakonitog lova; spašavanje divljači prilikom elementarnih nepogoda; poduzimanje mjera radi reprodukcije i racionalnog korištenja divljači i njezinih dijelova; poticanje aktivnosti u svrhu širenja lovne kultur, love kinologije, zaštite prirode i ljudskog okoliša, organiziranjem tečaja, seminara i predavanja; organiziranje izložbi lovačkih trofeja, smotri i utakmica lovačkih pasa i lovačkog streljačkog natjecanja.
Osobe: Šime Reškov - predsjednik društva

Kontakt telefon:   +385(0)22 467 077