Strategija razvoja pametne Općine

Savjetovanje o prijedlogu Strategije razvoja pametne Općine Pirovac za razdoblje do 2026.
Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
Naziv akta: Strategija razvoja pametne Općine Pirovac za razdoblje do 2026. (u daljnjem tekstu: Strategija)
Početak savjetovanja: 7. studenoga 2022.
Završetak savjetovanja: 6. prosinca 2022.

Strateški dokumenti korišteni prilikom izrade Strategije:
– Digitalna agenda za Europu,
– Zajednička poljoprivredna politika EU,
– Akcijski plan Europske unije za pametna sela.

Strategija se donosi kako bi se unaprijedilo strateško planiranje razvoja Općine Pirovac, odnosno omogućilo učinkovito korištenje sredstava usmjerenih na razvoj novih programa i projekata te kako bi se osiguralo učinkovitije korištenje sredstava Europske unije.
Ciljevi koji se žele postići Strategijom su: povećanje konkurentnosti Općine Pirovac, razvoj infrastrukture, očuvanje i zaštita okoliša te poboljšanje kvalitete života kroz implementaciju pametnih i digitalnih rješenja, a kako bi se postigla pametna Općina Pirovac.

Savjetovanje o prijedlogu Strategije tiče se svih žitelja Općine Pirovac kao i pravnih osoba te fizičkih osoba obrtnika koji posluju na području iste lokalne jedinice.

Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog Strategije, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: info@pirovac.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.