Savjetovanje o prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pirovac za razdoblje od 2024. – 2028. godine

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
Naziv akta: Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pirovac za razdoblje od 2024. – 2028. godine
Početak savjetovanja: 30. listopada 2023.
Završetak savjetovanja: 29. studenoga 2023.

Člankom 39. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», broj 83/23.), propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina, te provesti javno savjetovanje.
Nadalje je stavkom 4. istog članka određeno da po provedbi javnog savjetovanja Plan upravljanja pomorskim dobrom za jedinicu lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Općina Pirovac, Planom upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje od 2024. – 2028. godine, propisuje:
– planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioriteti njihove realizacije,
– izvore sredstava za njihovu realizaciju,
– plan održavanja pomorskog dobra u općoj uporabi,
– plan gradnje na pomorskom dobru građevina koje ostaju u općoj upotrebi,
– plan davanja dozvola na pomorskom dobru,
– plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.
Pomorsko dobro na području Općine Pirovac obuhvaća katastarsku općinu Pirovac.

Savjetovanje o prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pirovac za razdoblje od 2024. – 2028. godine tiče se svih žitelja Općine Pirovac. Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pirovac za naredno petogodišnje razdoblje, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: info@pirovac.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.