Savjetovanje o prijedlogu Plana o izmjenama i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pirovac za razdoblje od 2024. – 2028. godine

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
Naziv akta: Plan o izmjenama i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pirovac za razdoblje od 2024. – 2028. godine
Početak savjetovanja: 13. veljače 2024.
Završetak savjetovanja: 3. ožujka 2024.

Člankom 39. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», broj 83/23.), propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina, te provesti javno savjetovanje.

Nadalje je stavkom 4. istog članka određeno da po provedbi javnog savjetovanja Plan upravljanja pomorskim dobrom za jedinicu lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Slijedom donošenja Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru («Narodne novine», broj 16/24. – u daljnjem tekstu: Uredba) te zaključka nadležne Lučke kapetanije Šibenik o potrebi definiranja uvjeta sigurnosti plovidbe, potrebno je izmijeniti odnosno dopuniti predmetni Plan.

Savjetovanje o prijedlogu Plana o izmjenama i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pirovac za razdoblje od 2024. – 2028. godine tiče se svih žitelja Općine Pirovac. Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog Plana za naredno petogodišnje razdoblje, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: info@pirovac.hr.

Trajanje predmetnog savjetovanja je skraćeno zbog kašnjenja u donošenju Uredbe, a radi pravovremene provedbe postupka dodjele dozvola na pomorskom dobru.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.