Savjetovanje o prijedlogu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pirovac u 2024. godini

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
Naziv akta: Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pirovac u 2024. godini
Početak savjetovanja: 24. listopada 2023.
Završetak savjetovanja: 24. studenoga 2023.

Člankom 132. Zakona o gradnji («Narodne novine», broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine, odnosno grada može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na:
1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,
2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,
3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

Općina Pirovac, Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pirovac u 2024. godini privremeno zabranjuje izvođenje radova na području Općine Pirovac odnosno određuje vrste građevina, područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje radova te utvrđuje opće uvjete i razloge zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Pirovac u 2024. godini tiče se svih žitelja Općine Pirovac, a posebno poduzetnika i fizičkih osoba obrtnika registriranih za izvođenje građevinskih radova. Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog Odluke, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: info@pirovac.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.