Savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
Naziv akta: Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu
Početak savjetovanja: 18. rujna 2023.
Završetak savjetovanja: 18. listopada 2023.

Predmetna problematika je trenutno uređena Odlukom o komunalnom redu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 14/19. i 4/22.).
Člankom 104. stavkom 1. Zakona određeno je da u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu.

Općina Pirovac, Odlukom o komunalnom redu, propisuje:
– uređenje naselja,
– uređenje i korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Pirovac te
održavanje reda na tim površinama,
– korištenje javnih parkirališta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,
– održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih
površina,
– mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar te
– prekršajne odredbe.

Namjera je definirati ograničenja prilikom izvođenja javnih vatrometa, prvenstveno tijekom turističke sezone. Istovremeno, propisane kazne za komunalne prekršaje se iskazuju u novoj nacionalnoj valuti.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu tiče se svih žitelja Općine Pirovac. Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: info@pirovac.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.