REGISTAR UGOVORA I SPORAZUMA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 114/22) javni naručitelji u obvezi su:

  • voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma,
  • registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

U registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 2.650,00 eura.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelji u obvezi su:

  • voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma,
  • registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

U registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

Kontakt telefon:   +385(0)22 467 077