PRAVNI OKVIR

Pravni i strateški okvir sustava javne nabave dostupan je na: www.javnanabava.hr

Temeljem članka 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) jedinice lokalne samouprave kategorizirane su kao JAVNI NARUČITELJI. U tom smislu, temeljem članka 12. Zakona o javni nabavi, u postupku:

  • nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 66.360,00 eura i
  • nabave robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 26.540,00 eura,

javni naručitelji u obvezi su primjenjivati odredbe navedenog Zakona.
Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
Sukladno članku 80. Zakona o javni nabavi, a zbog sprečavanja sukoba interesa, javni naručitelj obvezan je na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takve osobe ne postoje.
Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

  • ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  • ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

POPIS gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Sukladno članku 197. Zakona o javni nabavi javni naručitelj obvezan je, prije početka postupka javne nabave, internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za javnu nabavu. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu priprema i provodi postupak javne nabave. Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu ne moraju biti zaposlenici javnog naručitelja. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Pravni i strateški okvir sustava javne nabave dostupan je na: www.javnanabava.hr

Temeljem članka 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) jedinice lokalne samouprave kategorizirane su kao JAVNI NARUČITELJI. U tom smislu, temeljem članka 12. Zakona o javni nabavi, u postupku:

  • nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 500.000,00 kuna i
  • nabave robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna,

javni naručitelji u obvezi su primjenjivati odredbe navedenog Zakona.
Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
Sukladno članku 80. Zakona o javni nabavi, a zbog sprečavanja sukoba interesa, javni naručitelj obvezan je na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takve osobe ne postoje.
Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

  • ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  • ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

POPIS gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Sukladno članku 197. Zakona o javni nabavi javni naručitelj obvezan je, prije početka postupka javne nabave, internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za javnu nabavu. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu priprema i provodi postupak javne nabave. Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu ne moraju biti zaposlenici javnog naručitelja. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Kontakt telefon:   +385(0)22 467 077