POSTUPCI JAVNE NABAVE

Postupak javne nabave

Sukladno odredbama Zakona o javni nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj u obvezi je postupke:

  • nabave radova vrijednosti jednake ili veće od 500.000,00 kuna bez PDV-a i
  • nabave robe i usluga te provedbu projektnih natječaja vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna bez PDV-a,

provoditi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EJON).

Postupci javne nabave

Postupak javne nabave

Sukladno odredbama Zakona o javni nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj u obvezi je postupke:

  • nabave radova vrijednosti jednake ili veće od 500.000,00 kuna bez PDV-a i
  • nabave robe i usluga te provedbu projektnih natječaja vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna bez PDV-a,

provoditi putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EJON).

Postupci javne nabave

Kontakt telefon:   +385(0)22 467 077