Podrška potrebitima na području Općine Pirovac

NOSITELJ PROJEKTA: OPĆINA PIROVAC
PARTNER U PROJEKTU: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE – PODRUČNI URED ŠIBENIK I CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB – PODRUČNI URED ŠIBENIK
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.573.621,92 HRK
TRAJANJE PROJEKTA: 19. 2. 2020. – 19. 8. 2022.
PODRUČJE PROVEDBE: ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
KONTAKT: nives.gulam@pirovac.hr

OPIS PROJEKTA:
Projektom „Podrška potrebitima na području Općine Pirovac“ omogućit će se zapošljavanje pet žena koje će pružati uslugu potpore i podrške 25 krajnjih korisnika, tj. starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Provedbom projekta doprinijet će se smanjenje socijalne isključenosti i poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Pirovac, te osnažiti radni potencijal pet teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici i pružiti im dodatno osposobljavanje za posao geronto domaćice čime postaju konkurentnije na tržištu.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
– zapošljavanje 5 žena pripadnica ciljne skupine
– pružanje usluga za 25 krajnjih korisnika (starijih i nemoćnih osoba)
– provođenje kontrole krajnjih korisnika na terenu od strane projektnog tima
– provođenje stručne edukacije za zaposlene žene iz ciljne skupine
– nabavka higijenskih i kućnih potrepština za krajnje korisnike
– nabavka 3 bicikla koja će omogućiti ženama brže i efikasnije pružanje usluga
– promidžba i vidljivost: početna i završna konferencija, izrada i distribucija letaka i plakata o projektu, izrada roll up bannera, izrada video materijala s rezultatima projekta
– upravljanje projektom: održavanje 6 sastanaka partnera na projektu, provođenje interne evaluacije aktivnosti s ciljem unaprjeđenja i praćenja aktivnosti, provođenje redovitog izvješćivanja o projektnim aktivnostima i provedbi projekta

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
www.strukturnifondovi.hr