PLAN NABAVE

Plan nabave Općine Pirovac

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) javni naručitelji u obvezi su:

  • donijeti plan nabave za proračunsku godinu te ga ažurirati po potrebi,
  • plan nabave i sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

U planu nabave navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 2.650,00 eura bez PDV-a.

Plan nabave Općine Pirovac

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelji u obvezi su:

  • donijeti plan nabave za proračunsku godinu te ga ažurirati po potrebi,
  • plan nabave i sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

U planu nabave navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna bez PDV-a.

Kontakt telefon:   +385(0)22 467 077