Općini Pirovac darovano zemljište za izgradnju Poduzetničke zone Torine

Na 287. sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćen je prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine o darovanju nekretnine u k.o. Pirovac u vlasništvu RH, Općini Pirovac, u svrhu izgradnje Poduzetničke zone Torine.

Riječ je o zemljištu ukupne površine 133.357 četvornih metara, tržišne vrijednosti 14.940.000 eura. Nekretnina se daruju Općini Pirovac pod uvjetom da se odrekne svih potraživanja prema Republici Hrvatskoj kao dužniku.

Cjelokupno područje Poduzetničke zone Torine je neizgrađeno i u potpunosti infrastrukturno neopremljeno te se, sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja Torine, planira graditi prometna, energetska, komunalna i komunikacijska infrastruktura.

Prema odredbama Urbanističkog plana uređenja Torine, u Poduzetničkoj zoni Torine mogu se uključiti poduzetnici (obrtnici i trgovačka društva) koji obavljaju djelatnosti gospodarsko-proizvodne namjene, i to pretežito industrijske, zanatske, uslužne, trgovačke i komunalno-servisne djelatnosti.

Općina Pirovac se obvezuje na darovanoj nekretnini izgraditi Poduzetničku zonu Torine u roku od pet godina što podrazumijeva izgradnju energetske, komunalne, prometne i komunikacijske infrastrukture.