ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene u naselju Pirovac (T1, T3)

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 30. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/21. i 20/21.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 10. sjednici, od 21. prosinca 2022. godine, donosi 

ODLUKU o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene u naselju Pirovac (T1, T3)