OBAVIJEST o provođenju ankete o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a

Zakonom o društveno poticajnoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13., 26/15., 57/18., 66/19. i 58/21.), uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unapređivanje graditeljstva, putem Programa POS-a.

U cilju prikupljanja podataka o zainteresiranosti građana Općine Pirovac za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a, molimo sve zainteresirane da popune priloženi Anketni upitnik (obrazac u privitku). Također, molimo da ispunjeni obrazac upitnika dostavite na adresu: OPĆINA PIROVAC, Zagrebačka 23, 22 213 Pirovac, najkasnije do 15. studenoga 2022. godine.

Po zaprimanju upitnika utvrdit će se daljnje aktivnosti na realizaciji Programa POS-a u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

KLASA: 371-01/22-01/02
URBROJ: 2182-11-02-22-2
Pirovac, 29. rujna 2022.

OPĆINA PIROVAC