Obavijest o financiranju kastracije mačaka

OBAVIJEST KOMUNALNOG REDARSTVA

Općina Pirovac provodi akciju financiranja kastracije mačaka s područja Općine Pirovac kako bi se poticalo odgovorno ponašanje mještana prema životinjama s područja Općine Pirovac. Kastracija mačaka će se realizirati u suradnji s Veterinarskom ambulantom Vodice d.o.o., Ante Poljička 66, Vodice. Provođenje akcije planirano je kroz 2024. godinu, a broj kastracija iznosi 30 jedinki. Vlasnik može za razdoblje 2024. godine zatražiti najviše dva odobrenja. Zahtjev za odobrenje financiranja kastracije mačaka može se preuzeti sa www.pirovac.hr te se može predati u prijamni ured Općine Pirovac ili putem elektroničke pošte na komunalno.redarstvo@pirovac.hr, a uz isti je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice vlasnika životinje.