OBAVIJEST korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2023. godini

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23. – u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 155,29 eura, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, osim beskućnika koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pirovac, sukladno odredbama Zakona i posebnih propisa.

Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade da zaključno do dana 31. listopada 2023. godine u Općini Pirovac, Trg Domovinskog rata 17, Pirovac, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2023. godini. Uz zahtjev se obvezno prilažu:

– preslika rješenja/potvrde o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu odnosno zadnji odrezak isplate zajamčene minimalne naknade,
– preslika osobne iskaznice,
– preslika kartice tekućeg/žiro računa,
– pisana izjava korisnika da se u kući/stanu grije na drva.