MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA SUSTAV JAVNE RASVJETE

NAZIV PROJEKTA: MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA SUSTAV JAVNE RASVJETE

NOSITELJ PROJEKTA: OPĆINA PIROVAC

PARTNER U PROJEKTU: HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.397.187,50 HRK

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: GLAVNI PROJEKT, TD: 11/2018-E, MAGNETRON d.o.o. SPLIT

PODRUČJE PROVEDBE: PODRUČJE OPĆINE PIROVAC

TRAJANJE PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE: 30.04.2021. – 29.06.2021.

KONTAKT: info@pirovac.hr

OPIS PROJEKTA: Projektom “Mjere energetske učinkovitosti na sustav javne rasvjete” optimizirat će se sustav javne rasvjete na području Općine Pirovac na način da se na prometnicama zadovolji norma za cestovnu rasvjetu HRN EN 13201 i norma za vanjske prostore HRN EN 12464 te da se sva energetski neučinkovita i ekološki neprihvatljiva rasvjetna tijela zamijene efikasnim svjetiljkama temeljenim na LED tehnologiji.

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija 818 postojećih rasvjetnih mjesta na kojima je postavljena ukupno 861 svjetiljka. Zastarjele svjetiljke zamjenjuju se s 752 komada novih visoko efikasnih LED svjetiljki, koje zadovoljavaju svjetlotehničke proračune sukladno normi HRN EN 13201, doprinose zaštiti okoliša te povećavaju energetsku učinkovitost sustava, dok se 79 svjetiljki zadržava jer zadovoljavaju prethodno navedene zahtjeve.

 

 

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.