JEDNOSTAVNA NABAVA

Jednostavna nabava

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) pod jednostavnom nabavom podrazumijeva se:

  • nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 EUR i
  • nabava robe i usluga te provedba projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 EUR.

Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Naručitelj je obvezan Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave


Jednostavna nabava

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) pod jednostavnom nabavom podrazumijeva se:

  • nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna i
  • nabava robe i usluga te provedba projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Naručitelj je obvezan Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Kontakt telefon:   +385(0)22 467 077