Jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica rasta troškova života za korisnike samo inozemnih mirovina s prebivalištem u RH

Tko ima pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja u listopadu 2023.? 

Korisnici mirovina ostvarenih samo u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske
unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a kojima ukupno mirovinsko primanje iz inozemstva isplaćeno
za mjesec travanj 2023. ne prelazi iznos od 610 eura i koji nisu zaposleni,
odnosno ne obavljanju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja te koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju
od najmanje tri mjeseca neposredno
prije donošenja Odluke Vlade RH (25. svibnja 2023.) i da inozemnu mirovinu primaju na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj. 

Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja u listopadu 2023.? 

• korisnici koji primaju samo hrvatsku mirovinu
• korisnici koji primaju hrvatsku i inozemnu mirovinu
• korisnici koji žive izvan Republike Hrvatske (nemaju prebivalište u RH)
• korisnici koji su zaposleni (obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja)
• korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Kako predati dokaz o visini inozemne mirovine? 

Dokaz (potvrdu) o iznosu mirovine i Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine korisnici mogu dostaviti putem online  obrasca, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a. Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 31. kolovoza 2023.

Kada započinje isplata jednokratnog novčanog primanja?

Korisnicima samo inozemne mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se u listopadu 2023.

Tiskanica za dostavu podataka o visini inozemne mirovine