JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Ranka Vučković Vukman, dipl. iur.
Tel: +385 99 526 0268
Mail: ranka.vukman@pirovac.hr

Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje
Voditeljica: Slavica Zanze Turčinov, ing. građ.
Tel. +385 98 9823 043
Mail: slavica.zt@pirovac.hr

Viši stručni suradnik za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje: TEA LIVAIĆ, mag. oec.
Tel. +385 99 546 2433
Mail: tea.livaic@pirovac.hr

Odsjek za pravnu djelatnost i upravljanje općinskom imovinom
PODODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Voditeljica: Slavica Savić
Tel. +385 98 982 3044
Mail: slavica.savic@pirovac.hr

Viši stručni suradnik za proračun i financije: Karlo Lazar, mag. oec.
Tel. +385 95 746 9416
Mail: karlo.lazar@pirovac.hr

Služba za financije
Referent – komunalni redar:
Bruno Gulam, bacc. admin. publ.
Tel. +385 98 982 3046
Mail: komunalno.redarstvo@pirovac.hr

Referent – prometni redar:
Marcelo Barić
Tel. +385 98 982 3045
Mail: prometno.redarstvo@pirovac.hr

Kontakt telefon:   +385(0)22 467 077