Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna III. Prostornog plana uređenja Općine Pirovac.

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Općina Pirovac objavljuje drugu ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna III. Prostornog plana uređenja Općine Pirovac.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE