Ivan Gulam postao član Upravnog odbora Hrvatske zajednice općina!

Nakon nedavno održanih lokalnih izbora Hrvatska zajednica općina pokrenula je izbor svojih tijela sukladno Pravilniku o postupku kandidiranja predsjednika, dopredsjednika i članova Upravnog odbora Hrvatske zajednice općina.

U propisanoj proceduri načelnik Općine Pirovac, Ivan Gulam, dostavio je većinu potpisa i pečata od broja članica s područja Šibensko- kninske županije te je time postao predstavnik naše županije u Upravnom odboru Hrvatske zajednice općina.

Hrvatska zajednica općina neprofitna je, nevladina i nestranačka organizacija, utemeljena na načelu dobrovoljnog udruživanja, koju su osnovale hrvatske općine s ciljem promocije i zaštite svojih
interesa. Prvotno Udruga općina u RH, a od ožujka 2019. godine Hrvatska zajednica općina, osnovana je 19. lipnja 2002. godine u Zagrebu, temeljem odredbi Zakona o udrugama i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji jedinicama lokalne samouprave omogućava osnivanje udruga radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa.

Ovo je prvi put da je predstavnik naše Općine Pirovac podržan za ovu funkciju, a mandat traje do idućih lokalnih izbora 2025. godine.

„Zahvaljujem se kolegama načelnicima na podršci i povjerenju za ovu funkciju. Vjerujem da ću dosadašnje iskustvo od tri mandata kao općinski načelnik uspješno koristiti kroz HZO za zastupanje i zaštitu interesa naših općina i Šibensko-kninske županije.“, rekao je Ivan Gulam.