LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Marina Pirovac

Općina Pirovac prostire se na površini od 41 km2 , te obuhvaća naselja Pirovac, Kašić i Putičanje, u kojima živi oko 2.000 stanovnika. Pirovac je općinsko središte smješteno u Pirovačkom zaljevu, a Jadranskom turističkom cestom povezan sa Šibenikom, Zadrom, Trogirom i Splitom. Njegov zaljev prirodni je fenomen, 10 km usječen u kamen i mediteransko raslinje. Pirovac se nalazi u neposrednoj blizini dva nacionalna parka NP „Kornati“» i NP „Krka“, te Parka prirode „Vransko Jezero“.
Razvojem i izgradnjom smještajnih kapaciteta za plovila u posljednjih petnaestak godina učinjen je veliki korak na hrvatskom dijelu obale Jadranskog mora. Jaka tržišna orijentacija na nautički turizam pokazala se opravdanom.
Osnovni cilj izgradnje ovog objekta je izgradnja marine s vezovima u moru (cca 200 vezova), i na kopnu , te svi ostali sadržaji kao nadopuna funkciji marine. Do sada Pirovac nije imao luku nautičkog turizma iako pored njega plovi značajan broj turista nautičara koji izabiru istočnu obalu Jadrana kao svoj cilj. Planirani zahvat gradnje Luke nautičkog turizma „PIROVAC“ doprinosi zadovoljavanju potrebe za takvim nautičko turističkim receptorom. Mogućnost građenja je utvrđena odrednicama Prostornog plana uređenja Općine Pirovac.

Marina Pirovac

Općina Pirovac prostire se na površini od 41 km2 , te obuhvaća naselja Pirovac, Kašić i Putičanje, u kojima živi oko 2.000 stanovnika. Pirovac je općinsko središte smješteno u Pirovačkom zaljevu, a Jadranskom turističkom cestom povezan sa Šibenikom, Zadrom, Trogirom i Splitom. Njegov zaljev prirodni je fenomen, 10 km usječen u kamen i mediteransko raslinje. Pirovac se nalazi u neposrednoj blizini dva nacionalna parka NP „Kornati“» i NP „Krka“, te Parka prirode „Vransko Jezero“.
Razvojem i izgradnjom smještajnih kapaciteta za plovila u posljednjih petnaestak godina učinjen je veliki korak na hrvatskom dijelu obale Jadranskog mora. Jaka tržišna orijentacija na nautički turizam pokazala se opravdanom.
Osnovni cilj izgradnje ovog objekta je izgradnja marine s vezovima u moru (cca 200 vezova), i na kopnu , te svi ostali sadržaji kao nadopuna funkciji marine. Do sada Pirovac nije imao luku nautičkog turizma iako pored njega plovi značajan broj turista nautičara koji izabiru istočnu obalu Jadrana kao svoj cilj. Planirani zahvat gradnje Luke nautičkog turizma „PIROVAC“ doprinosi zadovoljavanju potrebe za takvim nautičko turističkim receptorom. Mogućnost građenja je utvrđena odrednicama Prostornog plana uređenja Općine Pirovac.

Luka nautičkog turizma „PIROVAC“ obuhvaća površinu od 43. 445,00 m2 od toga 8.971,00 m2 obale i 34.474,00 m2 morske površine.
Unutarnji akvatorij luke zauzima površinu 32.690,00 m2.
Površina popratnog objekta na kopnu iznosi 307,00 m2.
U ranoj fazi rada na projektu posvećena je puna pažnja pri koncipiranju svih uređaja i instalacija koje mogu, ili moraju biti primjenjive u pogonu nautičkog turizma, a u funkciji su učinkovite zaštite okoliša.

Kako bi se što manje diralo u morsko dno izvršen je odabir plivajućih gatova kao priveznih tijela koji će biti usidreni na morsko dno, te je na taj način predviđena izrada propusnog lukobrana i valobrana kojima će se u potpunosti osigurati cirkulaciju mora odnosno izbjeći negativni efekt po eko sustav akvatorija luke.

Kako se u funkcioniranju nautičke luke obično javljaju i nekakve negativnosti kao što su:
1. onečišćenja mora otpadnim vodam koje nastaju tijekom pranja brodova,
2. onečišćenja mora bojama tijekom bojanja brodova,
3. onečišćenja mora otpadnim vodama koje nastaju tijekom pranja motora za vrijeme popravka,
4. te otpadnim vodama od pranja podvodnih površina brodova

U slučaju Luke nautičkog turizma «PIROVAC» takve radnje neće se izvoditi u krugu luke već će se sve odvijati u Gospodarskoj radnoj zoni u kojoj je i predviđena lokacija.
S obzirom da se na obalnom dijelu planira i parkiralište pojaviti će se i zauljene oborinske vode s asfaltiranih manipulativnih površina za privremeno odlaganje plovila i vozila koje će biti odvedene do taložnika i separatora prije puštanja u more.
Kako sama Općina Pirovac nema u funkciji sustav odvodnje, iako se na tom projektu radi, interni kanalizacijski sustav luke biti će spojen na budući kanalizacijski prsten Pirovca.
Također je projektom obuhvaćeno i čišćenje morskog dna oko pontona, odnosno privezišta, zbog neželjenih, ali neizbježnih bacanja krutog otpada s brodova. Čišćenje će biti potrebno obavljati autonomnim ronjenjem.
Objekt u službi marine smješten je u sredini marine. Arhitektonsko oblikovanje objekta biti će u skladu s tradicionalnom gradnjom i korištenim materijalima, sve protkano mediteranskim raslinjem primjerenim lokaciji.
Kako bi se maksimalno iskoristio utjecaj sunčeve energije na objekt bi se postavili solarni kolektori u svrhu pripreme tople sanitarne vode, dogrijavanja ogrjevne vode sustava grijanja te, klimatizacije prostora.

Adresa
Obala Rtine 1a
22213 Pirovac, Croatia
Kontakt telefon
Tel: +385 (0)22 46 65 56
Tel:+385 (0)99 70 28 261

Kontakt telefon:   +385(0)22 467 077