Ante

31. listopada 2022.

LISTA KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Pirovac

Na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pirovac […]
21. listopada 2022.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog službenog vozila vlasništva Općine Pirovac

Na temelju Odluke o prodaji rabljenog službenog vozila vlasništva Općine […]
19. listopada 2022.

OBAVIJEST o provođenju ankete o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a

Zakonom o društveno poticajnoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01., 82/04., […]
19. listopada 2022.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – bankomata

sTemeljem članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina […]