24. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13., 9/18. i 7/20.),

s a z i v a m

24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
16. prosinca 2020. godine (srijeda), s početkom u 9 sati.

Sjednica će se održati u Kino dvorani Pirovac, Pirovac, Trg Domovinskog rata 18.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća održane 27. listopada 2020. godine,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna (I.) Proračuna Općine Pirovac za 2020. godinu i projekcija za2021. i 2022. godinu (Prijedlog Izmjena (I.) Plana razvojnih programa Općine Pirovac za razdoblje od 2020. – 2022. godine),
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2020. godinu,
4. Prijedlog Izmjena (I.) Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2020.godinu,
5. Prijedlog Izmjena (I.) Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2020. godinu,
6. Prijedlog Izmjena (I.) Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2020. godinu,
7. Prijedlog Izmjene (I.) Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2020. godinu,
8. Prijedlog Izmjena (II.) Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2020. godinu,
9. Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu (Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Pirovac za razdoblje od 2021. – 2023. godine),
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2021. godinu,
11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2021. godinu,
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2021. godinu,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2021. godinu,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2021. godinu,
15. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2021. godinu,
16. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu,
17. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pirovac i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu,
18. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Pirovac,
19. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Pirovac u 2020. godini.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te voditeljica Službe za financije općinske uprave.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.