JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/01, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-23-11) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Zaželi – prevencija institucionalizacije u okviru odobrenog projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ za projekt „Podrška potrebitima na području općine Pirovac III“, SF.3.4.11.01.0228, Općina Pirovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu
„Podrška potrebitima na području općine Pirovac III“,
SF. 3.4.11.01.0228

za radno mjesto – radnik/ca za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom

Mjesto rada: Općina Pirovac, Šibensko-kninska županija.

Broj traženih radnika/ca: 10.

Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme – novootvoreni poslovi.

Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8 sati dnevno/40 sati tjedno).

Smještaj: nema smještaja.

Naknada za prijevoz: djelomično.

Uvjeti na radnom mjestu: terenski rad.

Razina obrazovanja:
• nezavršena osnovna škola,
• osnovna škola niži razredi,
• završena osnovna škola,
• najviše završena srednja škola 3 godine,
• najviše završena srednja škola 4 godine,
• viša ili prvostupanjska,
• fakultet, akademija, magisterij, doktorat.

Radno iskustvo: nije uvjet.

Opis poslova:
• rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, lijekova, isporuci paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština prema svakom krajnjom korisniku,
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
• pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
• pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl.), pomoć u socijalnoj integraciji.
Svaki zaposlenik/ca pružat će potporu i podršku za najmanje šest korisnika.

Uz prijavu na javni natječaj osoba koja se javlja na natječaj za Radnik/ca za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom, dužna je priložiti dokumente, i to:
• zamolba uz životopis (obavezno navesti adresu, broj telefona, mobitela, e-mail ukoliko kandidat posjeduje),
• preslika osobne iskaznice,
• preslika svjedodžbe o završenoj školi,
• preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
• potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 3 mjeseca).

Rok za prijavu: 21. 04. 2024. godine.

Način prijave na natječaj je jedan od dva (2) navedena načina: poštom ili osobnim dolaskom (adresa poslodavca: Trg Domovinskog rata 17, 22213 Pirovac).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz ovog javnog natječaja bit će pozvane na intervju. Javni natječaj će biti objavljen na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Općine Pirovac (www.pirovac.hr).

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/24-01/03
URBROJ: 2182-11-02-24-1
Pirovac, 12. travnja 2024.

OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.