22. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13., 9/18. i 7/20.),

s a z i v a m

22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
27. srpnja 2020. godine (ponedjeljak), s početkom u 9 sati. 
Sjednica će se održati u Kino dvorani Pirovac, Pirovac, Trg Domovinskog rata 18.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća održane 4. lipnja 2020. godine,
2. Godišnji financijski izvještaj trgovačkog društva Vrilo d.o.o. Pirovac za 2019. godinu,
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu Vrilo d.o.o. Pirovac,
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2020. godini,
5. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2020. godine,
6. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2020. godine.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te direktor trgovačkog društva Vrilo d.o.o. .

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA