16. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 54. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/21., i «Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 1/22.),

s a z i v a m

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
14. ožujka 2024. godine (četvrtak), s početkom u 9,30 sati.
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke općinske uprave na adresi: Pirovac, Trg Domovinskog rata 17.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane 11. prosinca 2023. godine,
2. Prijedlog Odluke o stjecanju nekretnina za formiranje nerazvrstane ceste – prilazni put za vatrogasni dom,
3. Prijedlog Plana o izmjenama i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pirovac za razdoblje od 2024. – 2028. godine,
4. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Pirovac,
5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u upravnom tijelu Općine Pirovac,
6. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulica na području Općine Pirovac,
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o korištenju sredstava za fiskalnu održivost dječjeg vrtića za pedagošku godinu 2023./2024.,
8. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Općine Pirovac (SECAP),
9. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2023. godine,
10. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 10. – 31. 12. 2023. godine.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća te općinski načelnik.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Igor Meić, bacc. oec.