2. sjednica Općinskog vijeća Općine Pirovac

Temeljem članaka 54. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/21.),

s a z i v a m

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
4. kolovoza 2021. godine (srijeda), s početkom u 7,30 sati.

Sjednica će se održati u Kino dvorani Pirovac, Pirovac, Trg Domovinskog rata 18.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane 14. lipnja 2021. godine,
2. Svečana prisega općinskog načelnika Općine Pirovac,
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pirovac za 2020. godinu,
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu,
5. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2020. godinu,
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2020. godinu,
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2021. godini,
8. Prijedlog Odluke o naknadama članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela,
9. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Mendula,
10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture (dio Podravske ulice),
11. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2021. godine,
12. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2021. godine,
13. Izbor Odbora za Statut, Poslovnik i propise.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik te voditeljica Službe za financije općinske uprave.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Igor Meić, bacc. oec., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA