18 sjednica Općinskog vijeće

Temeljem članaka 54. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/21., i «Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 1/22.),

s a z i v a m

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
17. lipnja 2024. godine (ponedjeljak), s početkom u 8,00 sati.
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke općinske uprave na adresi: Pirovac, Trg Domovinskog rata 17.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane 22. travnja 2024. godine,
2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Pirovac,
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u upravnom tijelu Općine Pirovac,
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Mendula za 2023. godinu.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća te općinski načelnik.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Igor Meić, bacc. oec., v.r.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE