13. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 54. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/21., i «Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 1/22.),

s a z i v a m

13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
16. kolovoza 2023. godine (srijeda), s početkom u 9,30 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke općinske uprave na adresi: Pirovac, Trg Domovinskog rata 17.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane 7. lipnja 2023. godine,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna (I.) Proračuna Općine Pirovac za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu,
3. Prijedlog Izmjena (I.) Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2023. godinu,
4. Prijedlog Izmjena (I.) Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2023. godinu,
5. Prijedlog Izmjene (I.) Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2023. godinu,
6. Prijedlog Izmjene (I.) Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2023. godinu,
7. Prijedlog Odluke o davanju u zakup nekretnine vlasništva Općine Pirovac,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izradi Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac,
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene u naselju Pirovac (T1, T3),
10. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – parkiralište groblja Sv. Ante,
11. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Pirovac za 2023. godinu,
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Mendula,
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine Pirovac,
15. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 01. – 30. 06. 2023. godine,
16. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 04. – 30. 06. 2023. godine.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća i općinski načelnik te voditeljica Službe za financije općinske uprave.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Igor Meić, bacc. oec., v. r.

 

Preuzimanje materijala