11. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 54. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/21., i «Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 1/22.),

s a z i v a m

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
22. ožujka 2023. godine (srijeda), s početkom u 9 sati.
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke općinske uprave na adresi: Pirovac, Trg Domovinskog rata 17.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 21. prosinca 2022. godine,
2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Pirovac,
3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Pirovac,
4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Mendula,
5. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2022. godine,
6. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2022. godine,
7. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Pirovac,
8. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – parkiralište groblja Sv. Ante,
9. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – javni sportski prostor,
10. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulica na području Općine Pirovac.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Igor Meić, bacc. oec., v. r.

Preuzimanje materijala