07. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 54. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/21., i «Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 1/22.),

s a z i v a m

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
27. lipnja 2022. godine (ponedjeljak), s početkom u 9 sati. 


Sjednica će se održati u Kino dvorani Pirovac, Pirovac, Trg Domovinskog rata 18.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane 11. travnja 2022. godine,
2. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Pirovac,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Mendula,
4. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduživanju Općine Pirovac,
5. Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja usluga Dječjeg vrtića Mendula za mjesec lipanj 2022. godine,
6. Prijedlog Odluke o izuzeću od naplate usluga Dječjeg vrtića Mendula za roditelje-korisnike usluga raseljene iz Ukrajine,
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Mendula,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Mendula od roditelja-korisnika usluga,
9. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Pirovac za 2022. godinu.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik te ravnateljica Dječjeg vrtića Mendula.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati pozivom na broj telefona općinske uprave: 022 467 077.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Igor Meić, bacc. oec., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA