Kreće cjelogodišnja naplata parkinga na području Pirovca

Nastavno na donesenu Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Pirovac od 14. prosinca 2017. godine, na 2. sjednici Skupštine tvrtke Vrilo d.o.o. donesen je novi Cjenik parkirnih usluga čime su stvoreni uvjeti za cjelogodišnju naplatu parkinga.

Potpisani ugovori vrijedni 667 tisuća kuna za sufinanciranje rada i programa udruga

Danas su u Općinskoj vijećnici potpisani ugovori između općine Pirovac i udruga o financijskoj potpori programima i projektima od javnog značaja u kulturi, sportu, socijalnoj i drugoj skrbi za 2018. godinu.
U 2018. godini Općina Pirovac financirat će rad 17 udruga za što je izdvojeno 667.000,00 kn.

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran provedena je u periodu od 19. listopada 2017. godine do 30. listopada 2017. godine. Osam (8) dana   prije početka javne rasprave, Nositelj izrade objavio je Obavijest o provođenju ponovne javne rasprave sa svim relevantnim podacima.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Javna  rasprava  o  Prijedlogu  Izmjena  i  dopuna  (II)  Prostornog  plana  uređenja  Općine Pirovac  provedena  je  u  periodu  od  19.  listopada  2017.  godine  do  30.  listopada  2017. godine.  
Sukladno  članku  96.  Zakona,  osam  (8)  dana  prije  početka  javne  rasprave,  Nositelj  izrade objavio je Obavijest o provođenju javne rasprave sa svim relevantnim podacima u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine Pirovac.

Back to top