Nove medalje za članove Karate škole Pirovac

Članovi karate škole "Pirovac", Toni Gulam i Antonio Barić sudjelovali su na Međunarodnom karate turniru "9. Rama open". Turnir je održan u gradu Prozoru koji pripada Hercegovačko-neretvanskoj županiji u BiH. 

ZAKLJUČAK o odabiru programa udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Pirovac u 2019. godini

Na temelju članka 5. Odluke o kriterijima i postupcima predlaganja programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac (KLASA: 230-01/15-01/02, URBROJ: 2182/11-03-15-1, od 23. rujna 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama građana Općine Pirovac donosi 

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Vrulje

Temeljem članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13 i 65/17), Općina Pirovac kao nositelj izrade objavljuje Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Vrulje. 

Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Temeljem članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13 i 65/17), Općina Pirovac kao nositelj izrade objavljuje Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pirovac. 

Back to top