OBJAVA javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (II) PPUOP

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13. i 65/17.) i točke 6. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac za javnu raspravu (KLASA: 350-02/16-01/04, URBROJ: 2182/11-03-17-25, od 5. listopada 2017. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje

OBJAVA ponovne javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

Na temelju članka 104. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13. i 65/17.) i točke 6. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran za ponovnu javnu raspravu (KLASA: 350-03/15-01/01, URBROJ: 2182/11-03-17-63, od 4. listopada 2017. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

Polaganje vijenaca povodom Dana neovisnosti

U povodu Dana neovisnosti Republike Hrvatske 8. listopada, jučer je kod Središnjeg križa na groblju Sv. Ante polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac za 2018. godinu

Na temelju članka 5. Odluke o kriterijima i postupcima predlaganja programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac (KLASA: 230-01/15-01/02, URBROJ: 2182/11-03-15-1, od 23. rujna 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama građana Općine Pirovac objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture
i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac
za 2018. godinu

Back to top