Proračun Općine Pirovac za 2019. godinu planiran u iznosu od 19.276.500,00 kuna!

Usvojenim prijedlogom Proračuna Općine Pirovac za 2019. godinu na današnjoj 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Pirovac ukupni prihodi planirani su u iznosu od 19.276.500,00 kuna. 

JAVNA RASPRAVA - Strategija razvoja turizma Općine Pirovac

Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje u javnoj raspravi o strategiji razvoja turizma Općine Pirovac. Nakon dva kruga sastanaka, prvo sa užom skupinom aktera u turizmu, a potom i sa širom javnošću, korištenjem desk metode i metode terenskog istraživanja, kreirana je draft verzija strategije razvoja turizma naše općine. 

Općina Pirovac dobila 15.000 Eura bespovratnih sredstava iz EU fondova

U cilju jačanja lokalne besplatne bežične povezivosti te u cilju promicanja povezivanja građana na javnim mjestima kao što su trgovi, parkovi, knjižnice, muzeji, javne ustanove, zdravstveni centri i sl., EU je odobrila inicijativu pod nazivom  "WiFi4EU". 

Nove medalje za članove Karate škole Pirovac

Članovi karate škole "Pirovac" osvojili su 4 brončane medalje na Međunarodnom karate turniru "Dalmacija open 2018" u Splitu. 

Back to top