JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac (faza II.)

Na temelju članaka 131., 132. i 133. Zakona o cestama («Narodne novine», broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine), Općina Pirovac objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja
nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac (faza II.)

Obavijest o obveznom mikročipiranju pasa

S obzirom na važnost mikročipiranja pasa kao učinkovite mjere zaštite životinja od napuštanja, te na zadani rok provedbe kontrole mikročipiranja, Koordinacijska radna skupina za primjenu propisa kojima se regulira zaštita životinja daje sljedeću informaciju:

LAG More 249 objavljuje natječaj za potporu razvoja malih poljoprivrednih gospodarstava

Lokalna akcijska grupa „MORE 249" objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 781.746,00 HRK.

150 tisuća kuna za Staru rivu

Sporazum o zajedničkom financiranju na pomorskom dobru za 2018. godinu potpisan je jučer u Šibeniku. Prema odluci župana Šibensko-kninske županije u 2018. godini planirani izdaci za sanaciju pomorskog dobra u iznosu od 1,5 milijuna kuna raspoređeni su gradovima i općinama županije.

Back to top