Akcija darivanja krvi

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi 

16. veljače 2018. (petak, 11.30 - 14.00 sati) 

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Na temelju članka 105. stavka 3. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13. i 65/17.), Odluke o izradi Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 15/16.) i članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac 

ZAKLJUČAK o utvrđivanju (novog) Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

Na temelju članka 105. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13. i 65/17.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 8/15.) i članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju (novog) Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja 
Ugostiteljsko turističke zone Miran 

Kreće cjelogodišnja naplata parkinga na području Pirovca

Nastavno na donesenu Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Pirovac od 14. prosinca 2017. godine, na 2. sjednici Skupštine tvrtke Vrilo d.o.o. donesen je novi Cjenik parkirnih usluga čime su stvoreni uvjeti za cjelogodišnju naplatu parkinga.

Back to top