Postrojba civilne zaštite

Općina Pirovac je 17. Listopada 2012. Godine sukladno zakonu donijela odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite koja će služiti kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i ekoloških katastrofa i velikih nesreća na području Općine Pirovac , a sastavljena je od jednog tima od ukupno 33 pripadnika.

Asfaltiranje centra

26.11.2013. dovršeno je asfaltiranje dijela centra u Pirovcu. Tim zahvatom su se riješila lokalna oštećenja odnosno pojedinačne pukotine koje su otežavale promet u samom centru mjesta. Radove je izvela tvrtka "Sarađen d.o.o.". 

Više o tome pogledajte u našoj fotogaleriji. 

Sastanak sa stanovnicima Vrulja

Općina Pirovac organizira sastanak sa stanovnicima "Vrulja" koji će se održati u subotu, 30.11.2013. u prostorijama kino dvorane s početkom u 17.00 h. Tema sastanka je ulaganje u rekonstrukciju postojećih i izgradnja novih elektroenergetskih objekata, te ostale teme kao što su legalizacija, prostorni plan i izgradnja komunalnih vodnih građevina.

Preporuka o korištenju vode za piće

Dana 25.11.2013. je uslijed velike količine oborina prethodnih dana došlo do zamućenja vode za piće na izvorištu "Jaruga" s kojeg se vodom opskrbljuje priobalni dio županije. Stoga, voda do daljnjeg NIJE ZA PIĆE BEZ PRETHODNOG PROKUHAVANJA I TALOŽENJA. Preporuka vrijedi do daljnjega. O prestanku važenja preporuke javnost će biti posebno izvješćena. 

Back to top