Javna rasprava - Veprštak

Na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa: UP/I-351-03/13-02/125; Urbroj: 517-06-2-2-2-14-7 i odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Veprštak“ s betonarom i asfaltnom bazom, Dubrava kod Tisna, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije objavljuje

06 March 2014

Obavijest o regulaciji prometa

Obavještavamo Vas da će se povodom izvođenja radova rekonstrukcije električnih vodova, zatvoriti za promet ulice DON BALDA VIJALIĆA od k. br. 24 do RIJEČKE ulice, te ulica ANTE STARČEVIĆA do odvojka za k. br. 4 u razdoblju od 03. do 10. ožujka 2014. g. 

Obavijest o terminu održavanja provjere znanja

Na temelju članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac objavljuje 

OBAVIJEST
 o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

JAVNI POZIV za dodjelu subvencija

Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 04/13) i Programa poticanja razvitka poljoprivrede za Šibensko-kninsku županiju u 2014.godini, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka

 poljoprivrede i ruralnog razvoja  za 2014.godinu

Back to top