Strategija razvoja Općine Pirovac

PONOVLJENI POZIV

Općina Pirovac potpisala je ugovor sa AZRA-om, varaždinskom razvojnom agencijom za izradu Strategije razvoja Općine Pirovac 2014 – 2020. Ovo je dokument od iznimne važnosti koji će definirati trenutni stupanj razvoja i usmjeravati cjelokupan budući razvoj Općine do 2020. godine. U izradu Strategije će biti uključeni svi zainteresirani građani Općine Pirovac, a obrazac možete preuzeti s naše stranice na sljedećem linku:

Natječaj za donacije Svjetlo na zajedničkom putu 2014.

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija udrugama, klubovima i ustanovama u 2014. godini. Natjecati se mogu udruge, klubovi i ustanove, registrirani u Republici Hrvatskoj, prema uvjetima navedenima u oglasu za natječaj

Započelo uređenje cestovnih prijelaza i vodotoka Bristovac (Jaruga)

Nastavno na zaključke radnog kolegija imeđu vodstva Općine Pirovac i predstavnika Hrvatskih voda održanog u listopadu i studenom 2013. godine, vremenski uvjeti su napokon omogućili početak radova na vodotoku Bristovac koji prolazi kroz poljoprivredna zemljišta između mjesta Kašić i Putičanje, a koji služi za prikupljanje i odvođenje viška vode sa okolnog poljoprivrednog zemljišta.

Izmjene i dopune (I) prostornog plana

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12. i 80/13.) i članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 6. sjednici, od 23. prosinca 2013. godine, donosi 

ODLUKU 
o donošenju Izmjena i dopuna (I) Prostornog plana uređenja 
Općine Pirovac

Back to top