Akcija darivanja krvi

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

11. ožujka 2014. (Utorak, 12.30 - 14 sati)

Organizator KLUB DDK "ZLOSELO" Pirovac
Prostorije DVD-a Pirovac

 

Javna rasprava - Veprštak

Na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa: UP/I-351-03/13-02/125; Urbroj: 517-06-2-2-2-14-7 i odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Veprštak“ s betonarom i asfaltnom bazom, Dubrava kod Tisna, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije objavljuje

06 March 2014

Obavijest o regulaciji prometa

Obavještavamo Vas da će se povodom izvođenja radova rekonstrukcije električnih vodova, zatvoriti za promet ulice DON BALDA VIJALIĆA od k. br. 24 do RIJEČKE ulice, te ulica ANTE STARČEVIĆA do odvojka za k. br. 4 u razdoblju od 03. do 10. ožujka 2014. g. 

Obavijest o terminu održavanja provjere znanja

Na temelju članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac objavljuje 

OBAVIJEST
 o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Back to top