150 tisuća kuna za Staru rivu

Sporazum o zajedničkom financiranju na pomorskom dobru za 2018. godinu potpisan je jučer u Šibeniku. Prema odluci župana Šibensko-kninske županije u 2018. godini planirani izdaci za sanaciju pomorskog dobra u iznosu od 1,5 milijuna kuna raspoređeni su gradovima i općinama županije.

Nove medalje za članove Karate škole Pirovac

Članovi karate škole "Pirovac" osvojili su tri medalje na Međunarodnom karate turniru "Kup Jadrana" koji je održan prošlog vikenda u Splitu.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Pirovac za 2017. godinu

Na temelju Odluke o priznanjima Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 11/03.), Odbor za priznanja Općinskog vijeća Općine Pirovac upućuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Pirovac za 2017. godinu

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava

Temeljem članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 16/09.) i Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava - bankomata (Klasa: 363-01/18-01/08, Urbroj: 2182/11-03-18-1, od 16. veljače 2018. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava

Back to top