Ministarstvo kulture odobrilo 110 tisuća kuna za vanjsko uređenje župne crkve

Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu" za programe zaštite pokretnih kulturnih dobara prijavljeno je 353 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 52.922.919 kn. 

Upis novih članova u Karate školu Pirovac

Pozivamo Vas da se upišete u XXXII generaciju novih članova Karate škole "Pirovac".
Zašto?

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Pirovac za 2018. godinu

Na temelju Odluke o priznanjima Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 11/03.), Odbor za priznanja Općinskog vijeća Općine Pirovac upućuje 

JAVNI POZIV 
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja 
Općine Pirovac za 2018. godinu 

Ministarstvo kulture odobrilo 60.000 kuna bespovratnih sredstava za restauratorske radove

Na poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za ovu godinu za programe zaštite pokretnih kulturnih dobara prijavljeno je 353 programa, a Ministarstvo je na kraju odabralo 236 programa. Među njima je i onaj prijavljen od strane Općine Pirovac. 

Back to top