Regata Kupa Dalmacije

U nedjelju 02. ožujka u Splitu, na spinutskoj veslačkoj stazi održana je 1. regata Kupa Dalmacije, memorijal ‘Zlatko Celent’.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Na temelju Odluke o priznanjima Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 11/03.), Odbor za priznanja Općinskog vijeća Općine Pirovac upućuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Općine Pirovac za 2013. godinu

Akcija darivanja krvi

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

11. ožujka 2014. (Utorak, 12.30 - 14 sati)

Organizator KLUB DDK "ZLOSELO" Pirovac
Prostorije DVD-a Pirovac

 

Javna rasprava - Veprštak

Na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa: UP/I-351-03/13-02/125; Urbroj: 517-06-2-2-2-14-7 i odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Veprštak“ s betonarom i asfaltnom bazom, Dubrava kod Tisna, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije objavljuje

06 March 2014
Back to top