Akcija darivanja krvi

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

13. lipnja 2014. (petak, 13.00 - 14.30 sati)
Prostorije DVD-a Pirovac

Organizator KLUB DDK "ZLOSELO" Pirovac

 

Regulacija prometa za sezonu 2014

Od 15.lipnja 2014. godine do 15. rujna 2014. godine zatvara se centar Pirovca za prometovanje vozilima. Ujedno se i od 16. lipnja 2014. godine mijenja regulacija prometa u Ulici kralja Tomislava, tako da dosadašnji dvosmjerni promet prelazi u jednosmjerni.

Vozni red sakupljanja komunalnog otpada

Obavještavaju se građani Pirovca, Kašića i Putičanja da LJETNI VOZNI RED traje od 1. lipnja do 30. rujna. 

Pirovac dobiva još dvije HOTSPOT lokacije

Na temelju dostavljene natječajne dokumentacije, a vodeći računa o unaprijeđenju naše usluge koju pružamo kao turistička destinacija i prateći trendove na međunarodnom turističkom tržištu i zahtjeve suvremenih turista i ove godine smo aplicirali i odlukom ministra g. Lorencina dobili sredstva koje Ministarstvo turizma nudi za program „Hotspot Croatia“.

Back to top