Obavijest o regulaciji prometa

Obavještavamo Vas da će se povodom izvođenja radova rekonstrukcije električnih vodova, zatvoriti za promet ulice DON BALDA VIJALIĆA od k. br. 24 do RIJEČKE ulice, te ulica ANTE STARČEVIĆA do odvojka za k. br. 4 u razdoblju od 03. do 10. ožujka 2014. g. 

Obavijest o terminu održavanja provjere znanja

Na temelju članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac objavljuje 

OBAVIJEST
 o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

JAVNI POZIV za dodjelu subvencija

Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 04/13) i Programa poticanja razvitka poljoprivrede za Šibensko-kninsku županiju u 2014.godini, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka

 poljoprivrede i ruralnog razvoja  za 2014.godinu

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Pirovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Back to top