Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama

Šibensko-kninska županija je u suradnji s Ministarstvom turizma i Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije pokrenula izradu Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama s ciljem jačanja konkurentnosti turističkih destinacija naše Županije.

Odlukom FZOEU-a odobreno nam je 93.480,00 kn za nabavu komunalne opreme

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općini Pirovac odobrio je sredstva za nabavu komunalne opreme - kontejnera i kompostera za sakupljanje otpada na području Općine Pirovac. 

IZVANREDNO IZVJEŠĆE

PREDMET: Pojašnjenje obavijesti javnosti Zavoda za javno zdravstvo Šibensko–kninske županije 

Stigli prvi nalazi: voda je dobra za higijenu

Dosad zgotovljeni nalazi u oba zagrebačka Zavoda pokazali da su svi analizirani uzorci ISPRAVNI na metale, BTX i ugljikovodike (nafta). Misljenja su oba Zavoda da se voda moze koristiti za higijenske svrhe! Tijekom dana će se dobiti i nalazi na pesticide i PAH za kompletnu analizu i o tome će ovisiti da li je voda i za piće. 

Back to top