Završen konzervatorski elaborat za Crkvu Gospe od Karmela

Sadašnje stanje župne pirovačke crkve Gospe od Karmela je ispod zadovoljavajuće razine. Unutrašnjost građevine sustavno uništava vlaga, odnosno sol koja se nalazi u žbuci i prikuplja vlagu, te je potrebna kompletna sanacija unutrašnjeg prostora. 

Zakup poljoprivrednog zemljišta

Agencija za poljoprivredno zemljište pripremila je letak s osnovnim informacijama o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Letak u digitalnom obliku možete preuzeti na sljedećem linku: 

JAVNI POZIV

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije temeljem članka  142. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“, broj 153/13), u postupku izdavanja  lokacijske dozvole po zahtjevu OPĆINE PIROVAC,upućuje 

Započela rekonstrukcija "Stare škole" u centru Pirovca

Stara škola je zgrada u okviru zaštičene povijesne cjeline naselja Pirovac. Otvorena je 1885. godine kao škola za muške. Građena je u autohtonom dalmatinskom stilu (kamena gradnja).

Back to top