Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2015. dostavljen na usvajanje predstavničkom tijelu

Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2015. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 13.199.000,00 kuna. Predviđeno ostvarenje raspoloživih sredstava – viška prihoda iz 2014. godine iznosi 1.050.000,00 kuna. 

Akcija darivanja krvi

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi 

09. prosinca 2014. (utorak, 13.30 - 14.30 sati) 

Novi građevinski radovi na komunalnoj infrastrukturi Pirovca

Danas su započeli radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže ulice Bravari u iznosu od 171.076,00 kuna sa PDV-om koji će trajati do kraja prosinca. Ovom zahtjevnom rekonstrukcijom zamijeniti će se dotrajale salonitne cijevi, te osigurati da i taj dio Pirovca dobije vodu bolje kakvoće. Ovim građevinskim radovima stvoriti će se i uvjeti za nove priključke. 

Započeli su radovi i na izgradnji javne rasvjete na području ulica Podravska, Istarska, Slavonska i Radnička koji će biti završeni u roku od 60 dana, a vrijednost radova je 219.905,00 kuna sa PDV-om. Izvođač radova je TEC- ELEKTROINSTALACIJE d.o.o. Ovim radovima završit će se prva faza izgradnje javne rasvjete za naselje Glavičica.

„Drago mi je da u kontinuitetu otvaramo nova gradilišta i ulažemo u podizanje komunalnog standarda na području naše općine. To ćemo činiti i dalje na zadovoljstvo svih mještana i gostiju.“, rekao je načelnik Gulam.

Javni natječaj za dodjelu stipendija - ponovljeni postupak

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pirovac (KLASA: 602-01/14-01/01, URBROJ: 2182/11-03-14-1, od 27. listopada 2014. godine), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac ponovno objavljuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Pirovac za akademsku godinu 2014./15.

Back to top